Steun de VDKA

Gegevens VDKA

Address

p/a. dr. den Brinker,
Pediatrie UZ Antwerpen
Drie Eikenstraat 655
2650 Edegem

Rekeningnummer

BE34 0014 8795 0290

BTW Nr.

BE0880.750.892

Vermeld bij uw gift:
‘onderzoek’ of ‘kamp’ of ‘ educatiefilmpjes ‘

Contacteer ons

Contact Pagina

Educatiefilmpjes in verschillende talen

Jaarlijks krijgen een 300 tal kinderen en jongeren in België de diagnose van diabetes type 1. Het multidisciplinair kinderdiabetesteam van de desbetreffende kinderconventie start onmiddellijk met een medicamenteuze behandeling en bijbehorende educatie tijdens de hospitalisatieperiode van 1 week.

Het is wetenschappelijk bewezen dat een gedegen educatie noodzakelijk is om een goede diabeteszorg verder thuis mogelijk te maken. We zien een toename van de patiënten met een migratie achtergrond binnen elk ziekenhuis. In 2019 ondervonden sommige centra bij bijna 20 % van de ouders een taalprobleem. We weten dat
deze patiënten mogelijk beperkte gezondheidsvaardigheden hebben en een groter risico hebben op slechtere gezondheidsuitkomsten. Tijdens weekdagen maken we binnen het ziekenhuis gebruik van tolken en
intercultureel bemiddelaars, zij zijn echter niet altijd beschikbaar.

We willen daarom professionele filmpjes ontwikkelen, waarin de basisaspecten van de diabeteseducatie opgenomen worden. Naast de Nederlandse en Franse taal willen we de de meest voorkomende talen die we zelf niet machtig zijn (Arabisch, Berbers en ea ) laten inspreken door ons kinderdiabetesteam, onze tolken en intercultureel bemiddelaars. Op die manier wordt de diabeteseducatie geoptimaliseerd.

We namen reeds contact met een aantal productiehuizen om de mogelijkheden te verkennen. Ons doel is verschillende korte modules (10-15 min) te maken: Wat is diabetes? Hoe controleer ik mijn bloedsuiker? Hoe spuit ik correct insuline in? Wat doe ik als mijn suiker te laag staat? Waar zitten koolhydraten in? … Deze modules zullen gefilmd worden in een greenroom in het productiehuis wat het makkelijker maakt om achteraf extra modules op te nemen. We kijken ook na of we de filmpjes.

Kampen

Steun onze kampen

Als kind of als jongere meegaan op diabetesvakantie is een unieke ervaring. Op school, in de jeugdbeweging, in de sportclub, … voelen kinderen en jongeren met diabetes zich soms een uitzondering.

Tijdens de vakanties ingericht door de Diabetes Liga en Kamp Ka-D ontmoeten kinderen en jongeren met diabetes leeftijdsgenoten. Het doet deugd om te zien dat iedereen zijn of haar glycemie meet of scant, koolhydraten telt en insuline toedient. Door met andere kinderen en
jongeren te praten kom je te weten hoe leeftijdgenoten omgaan met hun diabetes en hoe zij sommige praktische dingen aanpakken. Je maakt er vrienden, beleeft veel plezier, verlegt je grenzen en leert ondertussen al doende. Kortom , meegaan op diabetesvakantie helpt je om je diabetes op een zeer positieve manier een plaats te geven in je leven.

Op vakantie is er permanent toezicht van een deskundig multidisciplinair medisch team en worden de deelnemers begeleid door gebrevetteerde en ervaren monitoren.

De VDKA geeft elk jaar een financieel duwtje in de rug aan kinderen en jongeren voor wie het diabeteskamp een grote meerwaarde biedt. Per centrum kan 1 kind en 1 jongere aan sterk verlaagd tarief deelnemen. Uw steun is heel welkom om dit verder jaarlijks mogelijk te maken!