Home 2

Onze educatiefilmpjes over diabetes vindt u hier 

Werelddiabetesdag 14 november 2023

Werelddiabetes dag 14 november 2022

Aandacht voor tijdig herkennen van diabetes

Diabetes type 1 komt vaker voor op jongere leeftijd. We weten nog niet waarom en hoe we dit kunnen verminderen.
Vroege herkenning van diabetes type 1 is belangrijk voor de gezondheid op latere leeftijd.
Daarom willen we onze poster ‘Herken diabetes, ook bij kinderen’ nog eens in de aandacht brengen.

Welkom bij de Vlaamse diabetescentra voor kinderen en adolescenten

De vzw VDKA verenigt de Vlaamse diabetescentra voor kinderen en adolescenten die een conventie-overeenkomst gesloten hebben met het RIZIV. Momenteel zijn er 10 erkende diabetesconventiecentra voor kinderen en adolescenten in Vlaanderen.

Elk erkend conventiecentrum dat kinderen en adolescenten met diabetes begeleidt, beschikt over een team van een kinderarts (gespecialiseerd in diabetes), verpleegkundigen – diabeteseducatoren, diëtisten – diabeteseducatoren, psychologen, sociaal verpleegkundigen en secretariaatsmedewerkers.

Onze vereniging heeft tot doel: multidisciplinaire diabeteszorg bij kinderen en adolescenten bevorderen en verbeteren, de communicatie tussen teams en teamleden bevorderen, multicentrisch wetenschappelijk onderzoek in alle aspecten van de kinderdiabetologie stimuleren en opzetten, de centra bij andere organisaties, gezondheidsinstanties en de overheid vertegenwoordigen en kennis over diabetes bij kinderen en adolescenten binnen de gezondheidszorg promoveren door het stimuleren en organiseren van vormingsactiviteiten.

Informatie over COVID 19  ( 21 april 2020)

Alle diabetescentra blijven zorg verlenen aan de kinderen en jongeren met diabetes.

Neem contact op met uw diabetescentrum bij vragen.

Conform de internationale richtlijnen van de wetenschappelijke verenigingen voor kinderen en jongeren met diabetes geven de artsen van de diabetescentra het volgende advies bij versoepeling van de quarantaine maatregelen:

Kinderen en jongeren met diabetes mogen naar opvang of school gaan, zij vormen geen risicogroep.

De richtlijnen van de overheid moeten uiteraard steeds opgevolgd worden: https://www.info-coronavirus.be/nl/

Wat te doen bij ziekte ?

  1. Meet heel regelmatig je bloedsuikerwaarde of scan heel regelmatig je onderhuidse suikerwaarde. Zorg ervoor dat je suikerwaarde tussen 70 en 180 mg/dl blijft.
  2. Meet ketonen in je bloed of urine bij een suikerwaarde > 250 mg/dl. Zorg ervoor dat de ketonen in het bloed < 0.6 mmol/l blijven of – in de urine.
  3. STOP NOOIT MET HET GEVEN VAN INSULINE. Wanneer je koorts hebt, heb je vaak zelfs meer insuline nodig.
  4. Drink voldoende.
  5. Neem , indien nodig, een koortswerend middel ( paracetamol).
  6. Contacteer je diabetescentrum bij braken of ontregeling van je suikerwaarden.