Los-Vast

Dit is slechts tijdelijke tekst. U hoef zich geen zorgen te maken, we hebben deze tijdelijke tekst hier voorlopig geplaatst om deze ruimte op te vullen...

Los-Vast

Samen met alle centra van VDKA volgden we een dag opleiding rond de oudercurus Los-Vast.

De titel van de oudercursus Los Vast verwijst naar de uitdaging waar ouders van kinderen en jongeren met diabetes type 1 dagelijks voor staan; je weet dat het goed is om je kind steeds meer los te laten en op te voeden richting zelfstandigheid, maar het is nog lang niet makkelijk om dat te doen. Zeker niet als er tegenslagen zijn of als je je kind ziet worstelen.

Hoe doe je dat; loslaten en tegelijkertijd zorgen dat je kind veilig en gezond is?

Het doel van de oudercursus is om samen met andere ouders in gesprek te gaan en handvatten te krijgen over hoe je op een positieve, motiverende en accepterende manier met je kind over diabetes kunt communiceren.
En hoe je als gezin met de punten uit het Diabetes Groeimodel in het dagelijks leven aan het werk kunt.

In verschillende centra proberen we nu deze oudercursus uit te rollen.

Diabetesgroeimodel: Op deze poster kan je als ouder bekijken waarin je je kind nog best ondersteunt en in welke zaken je hem/haar al wat los in kan laten.