Bekwame Helper

Dit is slechts tijdelijke tekst. U hoef zich geen zorgen te maken, we hebben deze tijdelijke tekst hier voorlopig geplaatst om deze ruimte op te vullen...

Bekwame Helper

De bekwame helper is een persoon die geen opleiding tot arts of verpleegkundige heeft gevolgd, maar die door tewerkstelling of vrijwilligersactiviteit toch bepaalde verpleegkundige handelingen kan uitvoeren bij de persoon die wordt verzorgd. Een bekwame helper kan een betaalde medewerker of een vrijwilliger zijn.

Een koninklijk besluit zal bepalen welke handelingen kunnen worden gedelegeerd en onder welke voorwaarden:

  • Eenvoudige handelingen (vb. toedienen oogdruppels) zullen in principe uitgevoerd kunnen worden onder instructie van een arts of verpleegkundige.
  • Voor handelingen die complexer zijn, zal de helper eerst een korte opleiding moeten volgen. Deze opleiding zal door een delegerende arts/verpleegkundige kunnen gegeven worden op de werkvloer.

Daarnaast zal er in het koninklijk besluit ook een opsomming staan van handelingen die een bekwame helper nooit mag uitvoeren (zoals diagnostische handelingen).