Home

Welkom bij de Vlaamse diabetescentra voor kinderen en adolescenten

Werelddiabetes dag 14 november 2021

aandacht voor het tijdig herkennen van diabetes !


Informatie over COVID 19  ( 21 april 2020)

Alle diabetescentra blijven zorg verlenen aan de kinderen en jongeren met diabetes .

Neem contact op met uw diabetescentrum bij vragen.

Conform de internationale richtlijnen van de wetenschappelijke verenigingen voor kinderen en jongeren met diabetes geven de artsen van de diabetescentra het volgende advies bij versoepeling van de quarantaine maatregelen :

kinderen en jongeren met diabetes mogen naar opvang of school gaan, zij vormen geen risicogroep.

De richtlijnen van de overheid moeten uiteraard steeds opgevolgd worden. https://www.info-coronavirus.be/nl/


 

De vzw VDKA verenigt de Vlaamse diabetescentra voor kinderen en adolescenten die een conventie-overeenkomst gesloten hebben met het RIZIV. Momenteel zijn er 8 erkende diabetesconventiecentra voor kinderen en adolescenten in Vlaanderen.

Elk erkend conventiecentrum dat kinderen en adolescenten met diabetes begeleidt, beschikt over een team van een kinderarts (gespecialiseerd in diabetes), verpleegkundigen – diabeteseducatoren, diëtisten – diabeteseducatoren, psychologen, sociaal verpleegkundigen en secretariaatsmedewerkers.

Onze vereniging heeft tot doel: multidisciplinaire diabeteszorg bij kinderen en adolescenten bevorderen en verbeteren, de communicatie tussen teams en teamleden bevorderen, multicentrisch wetenschappelijk onderzoek in alle aspecten van de kinderdiabetologie stimuleren en opzetten, de centra bij andere organisaties, gezondheidsinstanties en de overheid vertegenwoordigen en kennis over diabetes bij kinderen en adolescenten binnen de gezondheidszorg promoveren door het stimuleren en organiseren van vormingsactiviteiten.